We are the minds

in QualityMinds

Dostarczamy jakość

„Jakość nie jest dziełem przypadku”– to zdanie jest oficjalnym mottem QualityMinds w dziedzinie zapewniania jakości wytwarzanego oprogramowania. To dzięki stałej komunikacji z Klientem QualityMinds realizuje na czas wysokiej jakości projekty. Oferujemy szeroki zakres usług – począwszy od pomysłów, poprzez wstępny zarys i założenia podstawowe, aż po wsparcie operacyjne. Nasze portfolio zawiera: kontrolę jakości, testowanie aplikacji mobilnych, testowanie tradycyjne i zwinne (agile), a także zarządzanie wymaganiami.

O nas

Zapewnianie jakości i testowanie oprogramowania jest naszą pasją. Zespół naszych konsultantów posiada bogate doświadczenie w szeroko pojętej inżynierii oprogramowania. Świadczymy usługi doradcze począwszy od etapu koncepcyjnego aż po wsparcie operacyjne. Jednym z naszych priorytetów jest silna kultura organizacyjna pozwalająca w pełni rozwinąć potencjał naszych współpracowników – zarówno Klientów, jak i Pracowników.

QualityMinds Sp. z o.o. – Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000710093; NIP: 525-27-33-704; kapitał zakładowy: 50 000 PLN.

 

Social

© 2018 QualityMinds Sp. z o.o. Polityka prywatności